Oferta – rozpoznanie pirotechniczne

W ramach naszej usługi proponujemy Państwu:

 • przeszukania pirotechniczne obiektów, pojazdów, urządzeń,
 • stały lub okresowy nadzór pirotechniczny.

Rozpoznanie pirotechniczneUsługa firmy MADOGS wykonywana jest przez zespoły zadaniowe składające się pracowników ochrony fizycznej, z doświadczeniem uzyskanym w pododdziałach antyterrorystycznych Policji, oraz psy do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych, co na polskim rynku jest innowacją w cywilnych służbach ochrony.

Prowadzone czynności rozpoznania i zabezpieczenia pirotechnicznego mają na celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zagrożeń bombowych,
 • eliminację ryzyka związane z fałszywymi alarmami bombowymi,
 • organizatorowi dają możliwość dalszego kontynuowania prowadzonej działalności bez konieczności przerywania jej i prewencyjnej ewakuacji osób.

W zakresie prowadzonych czynności zapewniamy:

 • rozpoznanie pirotechniczne obiektu
 • instruktaż dla personelu
 • bieżący nadzór nad realizacją usługi ochrony
 • monitorowanie bieżącej sytuacji
 • ponowne sprawdzenie pirotechniczne kluczowych punktów obiektu
 • wsparcie organizatora w celu przeprowadzenia bezpiecznej i sprawnej ewakuacji

Działania realizujemy w oparciu o:

 • wykwalifikowany personel
 • podstawowe wyposażenie taktyczne personelu w zakresie rozpoznania pirotechnicznego, m.in. lustra inspekcyjne, testery obecności MW, ręczne wykrywacze metalu, systemy detekcji terenowej
 • urządzenia specjalistyczne, m.in. stacjonarne bramki metalu, skanery rentgenowskie, kamery inspekcyjne
 • psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, które posiadają atesty stwierdzające użyteczność do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.

Rozpoznanie pirotechniczneDo każdego zlecenia firma MADOGS OCHRONA podchodzi indywidualnie, ponieważ każda usługa związana z przeszukaniem pirotechnicznym z wykorzystaniem psów wiąże się z inną metodyką działań oraz czasem realizacji.

Jeśli zdecydują się Państwo na podjęcie współpracy z naszą firmą prosimy o bezpośredni kontakt, który umożliwi nam indywidualne podejście do rozwiązania Państwa problemu, jak również uzgodnienie warunków współpracy.